LPEU/2023/678 COM(2023)584 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení smernica 2007/2/ES, pokiaľ ide o určité požiadavky na podávanie správ o infraštruktúrach pre priestorové informácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)584
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/678
Dátum ukončenia procesu: 23.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 23.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 23.10.2023
Ukončenie štádia: 23.11.2023