LPEU/2023/676 COM(2023)596 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o lehoty na prijatie štandardov vykazovania informácií o udržateľnosti pre určité odvetvia a určité podniky z tretích krajín

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)596
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/676

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 23.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 23.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)