LPEU/2023/675 COM(2023)592 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/12/ES, 2009/33/ES a (EÚ) 2022/1999 a smernica Rady 96/67/ES, pokiaľ ide o určité požiadavky na oznamovanie v oblastiach cestnej a leteckej dopravy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)592
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/675
Dátum ukončenia procesu: 24.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia: 19.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.10.2023
Ukončenie štádia: 24.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.10.2023
Ukončenie štádia: 24.11.2023