LPEU/2023/667 COM(2023)586 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie na zasadnutí zmluvných strán Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora (Barcelonský dohovor), v...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)586
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/667
Dátum ukončenia procesu: 30.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.10.2023
Ukončenie štádia: 25.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.10.2023
Ukončenie štádia: 26.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 26.10.2023
Ukončenie štádia: 30.11.2023