LPEU/2023/657 COM(2023)470 Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie, na základe žiadosti Belgicka – EGF/2023/002 BE/Makro

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)470
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/657
Dátum ukončenia procesu: 31.10.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.10.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 12.10.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 12.10.2023
Ukončenie štádia: 31.10.2023