LPEU/2023/646 COM(2023)573 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre spoluprácu v zložení pre otázky obchodu zriadenom Dohodou o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o rozhodnutie, ktorým sa stanovuje zoznam 15 osôb, ktoré sú ochotné a schopné zastávať funkciu rozhodcov v konaniach na urovnávanie sporov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)573
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/646
Dátum ukončenia procesu: 06.11.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.10.2023
Ukončenie štádia: 06.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.10.2023
Ukončenie štádia: 09.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.10.2023
Ukončenie štádia: 06.11.2023