LPEU/2023/618 COM(2023)543 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Siedma výročná správa o nástroji pre utečencov v Turecku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)543
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/618
Dátum ukončenia procesu: 19.10.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.09.2023
Ukončenie štádia: 25.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 25.09.2023
Ukončenie štádia: 27.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 27.09.2023
Ukončenie štádia: 19.10.2023