LPEU/2023/600 *COM(2023)533 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)533
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Gestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Na základe požiadavky MS SR gestorstvo vrátené z dôvodu potreby doplnenia spolugestorstva o MH SR a MZ SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/600
Dátum začiatku MPK: 12.12.2023
Dátum konca MPK: 27.12.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.09.2023
Ukončenie štádia: 28.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.09.2023
Ukončenie štádia: 28.09.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.09.2023
Ukončenie štádia: 28.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 28.09.2023
Ukončenie štádia: 03.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 03.10.2023
Ukončenie štádia: 11.12.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.12.2023
Ukončenie štádia: 28.12.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 28.12.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)