LPEU/2023/597 COM(2023)534 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Prvá správa o vykonávaní jednotnej digitálnej brány

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)534
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/597

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.09.2023
Ukončenie štádia: 14.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 19.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 19.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)