LPEU/2023/594 COM(2023)540 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európsk...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)540
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/594
Dátum ukončenia procesu: 12.10.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 12.09.2023
Ukončenie štádia: 18.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 18.09.2023
Ukončenie štádia: 20.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 20.09.2023
Ukončenie štádia: 12.10.2023