LPEU/2023/543 COM(2023)460 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o fungovaní smernice 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií a o vplyve vylúčení uvedených v článku 12 na vnútorný trh

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)460
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/543

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 30.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.07.2023
Ukončenie štádia: 01.08.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)