LPEU/2023/540 COM(2023)459 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o podnikovej štatistike trhu práce Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 530/1999 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 a (ES) č. 453/2008

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)459
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Gestor: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/540
Dátum začiatku MPK: 14.09.2023
Dátum konca MPK: 28.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.07.2023
Ukončenie štádia: 30.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.07.2023
Ukončenie štádia: 01.08.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 01.08.2023
Ukončenie štádia: 14.09.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 14.09.2023
Ukončenie štádia: 29.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)