LPEU/2023/530 COM(2023)452 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o primeranosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 o fondoch peňažného trhu z hľadiska obozretného podnikania a hospodárskeho hľadiska

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)452
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/530

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 20.07.2023
Ukončenie štádia: 24.08.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 24.08.2023
Ukončenie štádia: 04.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 04.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)