LPEU/2023/53 *COM(2023)55 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má prijať v mene Európskej únie vo Výbore pre obchod zriadenom na základe Dohody o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Vietnamskou socialistickou republikou, pokiaľ ide o zmenu Protokolu 1 o vymedzení pojmu „výrobky s pôvodom“ a metód administratívnej spolupráce

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)55
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: V zmysle kontinuity s doterajším určovaním gestorstva k obdobným návrhom právnych aktov (LPEU/2022/647; LPEU/2021/435) je potrebné určiť gestorstvo pre MF SR a MH SR určiť ako spolugestora.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/53
Dátum ukončenia procesu: 02.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.02.2023
Ukončenie štádia: 06.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.02.2023
Ukončenie štádia: 06.02.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.02.2023
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 13.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.02.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023