LPEU/2023/526 COM(2023)450 Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovuje pozícia, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie vo Výbore pre vládne obstarávanie o prijatí jeho rokovacieho poriadku na výber predsedu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)450
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/526
Dátum ukončenia procesu: 24.07.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023