LPEU/2023/524 COM(2023)448 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní delegovanej právomoci udelenej Komisii v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)448
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/524
Dátum ukončenia procesu: 16.08.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia: 15.08.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.08.2023
Ukončenie štádia: 16.08.2023