LPEU/2023/513 COM(2023)436 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa európskeho rámca na prilákanie a udržanie talentov v oblasti výskumu, inovácií a podnikania v Európe

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)436
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/513
Dátum ukončenia procesu: 07.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 13.07.2023
Ukončenie štádia: 08.08.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.08.2023
Ukončenie štádia: 11.08.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 11.08.2023
Ukončenie štádia: 07.09.2023