LPEU/2023/494 COM(2023)423 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Komisii pre zachovanie živých antarktických morských zdrojov, a o zrušení rozhodnutia (EÚ) 2019/867

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)423
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/494
Dátum ukončenia procesu: 03.10.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia: 03.10.2023