LPEU/2023/49 COM(2023)50 Zmenený návrh ROZHODNUTIE RADY o podpísaní v mene Európskej únie a jej členských štátov protokolu o zmene Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane, podpísanej 16. a 21. júna 2011, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)50
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/49
Dátum ukončenia procesu: 15.02.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.02.2023
Ukončenie štádia: 06.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.02.2023
Ukončenie štádia: 06.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 06.02.2023
Ukončenie štádia: 15.02.2023