LPEU/2023/475 COM(2023)389 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise, v mene Európskej únie, Dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o dodatočných pravidlách v súvislosti s Nástrojom finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku ako súčasťou Fondu pre integrované riadenie hraníc

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)389
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/475

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 10.07.2023
Ukončenie štádia: 10.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.07.2023
Ukončenie štádia: 21.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)