LPEU/2023/472 *COM(2023)446 Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY o schválení odstúpenia Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu od Zmluvy o energetickej charte

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)446
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Spolugescia MZVEZ nadbytočná.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/472

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.07.2023
Ukončenie štádia: 10.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.07.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 21.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)