LPEU/2023/460 COM(2023)415 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o produkcii a uvádzaní lesného reprodukčného materiálu na trh a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 a (EÚ) 2017/625 a zrušení smernice ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)415
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/460

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.07.2023
Ukončenie štádia: 13.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.10.2023
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 16.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)