LPEU/2023/456 COM(2023)300 Návrh NÁVRH Ročný rozpočet Únie na rozpočtový rok 2024 – Všeobecný úvod – Všeobecný výkaz výdavkov – Všeobecný výkaz príjmov – Všeobecný výkaz príjmov a výdavkov podľa oddielov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)300
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/456
Dátum ukončenia procesu: 14.08.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 06.07.2023
Ukončenie štádia: 06.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.07.2023
Ukončenie štádia: 18.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.07.2023
Ukončenie štádia: 14.08.2023