LPEU/2023/452 COM(2023)416 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o monitorovaní a odolnosti pôdy (smernica o monitorovaní pôdy)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)416
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/452

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.07.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 11.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 12.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)