LPEU/2023/450 COM(2023)434 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise Dočasnej dohody o obchode medzi Európskou úniou a Čilskou republikou v mene Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)434
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/450
Dátum ukončenia procesu: 12.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.07.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.08.2023
Ukončenie štádia: 21.08.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.08.2023
Ukončenie štádia: 12.09.2023