LPEU/2023/448 COM(2023)431 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Rozšírenej rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Čilskou republikou na strane druhej

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)431
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/448
Dátum ukončenia procesu: 04.08.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.07.2023
Ukončenie štádia: 10.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 10.07.2023
Ukončenie štádia: 18.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia: 04.08.2023