LPEU/2023/446 *COM(2023)348 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú ďalšie procesné pravidlá na presadzovanie nariadenia (EÚ) 2016/679

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)348
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Uznesením vlády SR č. 462 z 13. septembra 2023 došlo k schváleniu návrhu na doplnenie Štatútu podpredsedu vlády Slovenskej republiky, čím sa rozšírila vecná pôsobnosť podpredsedu vlády o tvorbu a koordináciu štátnej politiky ochrany osobných údajov okrem štátnej politiky ochrany osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania (§ 3 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) s účinnosťou od 1. októbra 2023. Súčasťou uznesenia vlády však bol aj bod B.5., podľa ktorého má minister financií vykonať rozpočtové opatrenie v zmysle žiadosti podľa bodu B.4 tohto uznesenia do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadostí. Napriek podanej žiadosti zo strany Úradu podpredsedu vlády SR, nebolo do dnešného dňa vykonané rozpočtové opatrenie zo strany MF SR. Preto vykonávanie pôsobnosti vo oblasti tvorby a koordinácie štátnej politiky ochrany osobných údajov okrem štátnej politiky ochrany osobných údajov na plnenie úloh na účely trestného konania nie je možné zo strany úradu personálne zabezpečiť.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/446

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 21.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia: 26.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.09.2023
Ukončenie štádia: 28.09.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 28.09.2023
Ukončenie štádia: 02.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 02.10.2023
Ukončenie štádia: 04.10.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 04.10.2023
Ukončenie štádia: 05.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.10.2023
Ukončenie štádia: 09.10.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.10.2023
Ukončenie štádia: 16.10.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.10.2023
Ukončenie štádia: 17.10.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 17.10.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)