LPEU/2023/442 COM(2023)406 NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU č. 3 K VŠEOBECNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2023 Aktualizácia príjmov (vlastných zdrojov) a iné technické úpravy vrátane zriadenia nového nástroja na posilnenie obranného priemyslu a európske...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)406
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/442
Dátum ukončenia procesu: 11.08.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 03.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 18.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 18.07.2023
Ukončenie štádia: 11.08.2023