LPEU/2023/437 COM(2023)362 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú ochranné, riadiace a kontrolné opatrenia uplatniteľné v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej viacstrannej spolupráci pri rybolove...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)362
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/437
Dátum ukončenia procesu: 03.10.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2023
Ukončenie štádia: 23.08.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.08.2023
Ukončenie štádia: 24.08.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.09.2023
Ukončenie štádia: 03.10.2023