LPEU/2023/433 COM(2023)364 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o eurobankovkách a eurominciach ako zákonnom platidle

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)364
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania Akt EÚ
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny materiál: Riadne predbežné stanovisko
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/433
Dátum začiatku MPK: 18.09.2023
Dátum konca MPK: 22.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 13.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.07.2023
Ukončenie štádia: 18.09.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.09.2023
Ukončenie štádia: 23.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 23.09.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)