LPEU/2023/422 *COM(2023)355 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Sedemnásta výročná správa za rok 2022 o vykonávaní pomoci Únie podľa nariadenia Rady (ES) č. 389/2006 z 27. februára 2006, ktorým sa vytvára nástroj finančnej podpory na stimulovanie hospodárskeho rozvoja komunity tureckých Cyperčanov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)355
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Nie je zrejmé prečo došlo k rozšíreniu spolugestorstva o MH SR, keďže k doterajším výročným správam v tejto veci (LPEU/2020/335, LPEU/2021/314, LPEU/2022/342) MH SR nefigurovalo. Navrhujeme MH SR zo spolugestorstva vypustiť.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/422
Dátum ukončenia procesu: 14.07.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 30.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2023
Ukončenie štádia: 04.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 04.07.2023
Ukončenie štádia: 14.07.2023