LPEU/2023/413 COM(2023)342 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/784, pokiaľ ide o obdobie povolenia a rozsah pôsobnosti osobitného opatrenia odchyľujúceho sa od článkov 206 a 226 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, ktoré bolo prijaté Talianskom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)342
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/413

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia: 26.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)