LPEU/2023/412 COM(2023)344 SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Posúdenie primeranosti informácií, ktoré sa majú zverejňovať podľa článku 89 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)344
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/412

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia: 26.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)