LPEU/2023/411 COM(2023)340 Návrh VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Nemecku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 218 a článku 232 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)340
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/411

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.06.2023
Ukončenie štádia: 23.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.06.2023
Ukončenie štádia: 26.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)