LPEU/2023/407 COM(2023)326 SPRÁVA KOMISIE RADE A EURÓPSKEMU PARLAMENTU o vykonávaní právomoci prijímať delegované akty udelenej Komisii podľa nariadenia (EÚ) č. 1257/2013 o recyklácii lodí

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)326
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/407

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 22.06.2023
Ukončenie štádia: 22.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.06.2023
Ukončenie štádia: 26.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)