LPEU/2023/404 COM(2023)332 Zmenený návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2021/768 z 30. apríla 2021, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia týkajúce sa nových vlastných zdrojov Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)332
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/404
Dátum začiatku MPK: 11.08.2023
Dátum konca MPK: 24.08.2023
Dátum ukončenia procesu: 08.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 11.08.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 11.08.2023
Ukončenie štádia: 25.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 25.08.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023