LPEU/2023/401 COM(2023)335 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Platforma strategických technológií pre Európu („platforma STEP“) a mení sa smernica 2003/87/ES a nariadenia (EÚ) 2021/1058, (EÚ) 2021/1056, ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)335
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Gestor: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky)
MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/401
Dátum začiatku MPK: 31.07.2023
Dátum konca MPK: 11.08.2023
Dátum ukončenia procesu: 17.08.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 24.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 24.07.2023
Ukončenie štádia: 31.07.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.07.2023
Ukončenie štádia: 12.08.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 12.08.2023
Ukončenie štádia: 17.08.2023