LPEU/2023/400 COM(2023)337 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) 2020/2093, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)337
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/400
Dátum začiatku MPK: 17.07.2023
Dátum konca MPK: 28.07.2023
Dátum ukončenia procesu: 03.08.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 06.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.07.2023
Ukončenie štádia: 13.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 13.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 29.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 29.07.2023
Ukončenie štádia: 03.08.2023