LPEU/2023/399 COM(2023)338 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Nástroj pre Ukrajinu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)338
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/399
Dátum začiatku MPK: 31.08.2023
Dátum konca MPK: 14.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 11.07.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.07.2023
Ukončenie štádia: 17.07.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 17.07.2023
Ukončenie štádia: 31.08.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 31.08.2023
Ukončenie štádia: 15.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 15.09.2023
Ukončenie štádia: 27.09.2023