LPEU/2023/390 COM(2023)312 Návrh ROZHODNUTIE RADY o podpise Dohody o uľahčení udržateľných investícií medzi Európskou úniou a Angolskou republikou v mene Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)312
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/390
Dátum ukončenia procesu: 12.09.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 16.06.2023
Ukončenie štádia: 19.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 19.06.2023
Ukončenie štádia: 21.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 21.06.2023
Ukončenie štádia: 12.09.2023