LPEU/2023/377 COM(2023)322 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má zaujať v mene Európskej únie v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európsk...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)322
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Vzhľadom na problematiku potreba doplnenia spolugestora MPSVR SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/377
Dátum ukončenia procesu: 12.07.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.06.2023
Ukončenie štádia: 16.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.06.2023
Ukončenie štádia: 21.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.06.2023
Ukončenie štádia: 30.06.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.06.2023
Ukončenie štádia: 30.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 30.06.2023
Ukončenie štádia: 30.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 30.06.2023
Ukončenie štádia: 12.07.2023