LPEU/2023/376 COM(2023)299 SPRÁVA KOMISIE RADE Správa o pokroku za rok 2022, pokiaľ ide o európsku finančnú štruktúru pre rozvoj

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)299
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Spolugestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/376
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.06.2023
Ukončenie štádia: 09.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.06.2023
Ukončenie štádia: 09.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.06.2023
Ukončenie štádia: 30.06.2023