LPEU/2023/370 JOIN(2023)17 SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, Nový program vzťahov medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: JOIN(2023)17
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/370
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 07.06.2023
Ukončenie štádia: 13.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.06.2023
Ukončenie štádia: 14.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 14.06.2023
Ukončenie štádia: 30.06.2023