LPEU/2023/361 *COM(2023)296 Návrh ODPORÚČANIE RADY o pripojení sa k celosvetovej sieti pre digitálne zdravotné preukazy zriadenej Svetovou zdravotníckou organizáciou a o dočasných opatreniach na uľahčenie medzinárodného cestovania vzhľ...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)296
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Spolugestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Zdôvodnenie odmietnutia: Návrh odporúčania nadväzuje na zrušenie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953. Keďže odporúčanie má nahradiť režim doteraz zavedený citovaným nariadením, gestorstvo by malo byť určené analogicky. Gestorstvo v zmysle uznesenia vlády SR č. 49 z 19. januára 2022 k nariadeniu (EÚ) 2021/953 bolo určené vo vzťahu k MZ SR a MV SR.
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/361

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 05.06.2023
Ukončenie štádia: 09.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 09.06.2023
Ukončenie štádia: 09.06.2023
Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 09.06.2023
Ukončenie štádia: 13.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.06.2023
Ukončenie štádia: 14.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)