LPEU/2023/343 COM(2023)297 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE, o monitorovaní bezvízových režimov EÚ

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)297
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Spolugestor: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/343

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 30.05.2023
Ukončenie štádia: 22.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 22.06.2023
Ukončenie štádia: 26.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 26.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)