LPEU/2023/335 COM(2023)599 Návrh ROZHODNUTIE RADY o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)599
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/335
Dátum ukončenia procesu: 29.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.05.2023
Ukončenie štádia: 05.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.06.2023
Ukončenie štádia: 08.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.06.2023
Ukončenie štádia: 29.06.2023