LPEU/2023/330 COM(2023)626 Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Fínska na rok 2023 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Fínska na rok 2023

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)626
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/330

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.05.2023
Ukončenie štádia: 05.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 05.06.2023
Ukončenie štádia: 08.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 08.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)