LPEU/2023/33 COM(2023)38 Návrh ODPORÚČANIE RADY týkajúce sa posilnenia sociálneho dialógu v Európskej únii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)38
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/33
Dátum ukončenia procesu: 30.03.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 26.01.2023
Ukončenie štádia: 16.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 16.02.2023
Ukončenie štádia: 02.03.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 02.03.2023
Ukončenie štádia: 30.03.2023