LPEU/2023/307 COM(2023)600 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU, VÝBORU REGIÓNOV A EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKE Európsky semester 2023 – jarný balík

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)600
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/307

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 24.05.2023
Ukončenie štádia: 13.06.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 13.06.2023
Ukončenie štádia: 14.06.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Prebieha
Začiatok štádia: 14.06.2023
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)