LPEU/2023/302 COM(2023)264 Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať na Svetovom fóre Európskej hospodárskej komisie Organizácie Spojených národov pre harmonizáciu predpisov o vozidlách, pokiaľ ide o návrhy na zmeny predpisov OSN č. 13, 16, 24, 41, 49, 51, 54, 75, 78, 79, 83, 85, 94, 95, 101, 109, 110, 117, 127, 129, 134, 135, 137, 153 a 155, o návrh nového predpisu OSN o globálnych emisiách pri skutočnej jazde, o návrh na zmenu globálneho technického predpisu OSN č. 13 a o návrh nového globálneho technického predpisu OSN o laboratórnom meraní emisií z bŕzd ľahkých vozidiel

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)264
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/302
Dátum ukončenia procesu: 15.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 23.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 23.05.2023
Ukončenie štádia: 25.05.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 25.05.2023
Ukončenie štádia: 15.06.2023